Satser på sykkel

I Oppegård kommune og Kolbotn-området skal det være lett å la bilen stå. Kommunen legger til rette for at gjøremål og steder i sentrum enkelt skal kunne nås til fots eller på sykkel.

Planen «Tett på» innebærer et sammenhengende byparksystem med et nettverk av gang- sykkelveier, turveier og bruer. Målsettingen er korte avstander fra bolig til service- og tjenestetilbud, idrettsanlegg, grøntområder osv.

Med sin plassering nær sentrum nærmest overoppfyller Kantorbekken Terrasse dette målet; veien er kort til det meste. I tillegg legges det til rette for bruk av sykkel: I alt skal boligsameiet få 208 P-plasser for sykkel. Det betyr at hver eneste leilighet får to plasser. De fleste under tak og innendørs, altså tørt og trygt. Plassert nær inngangsdørene, altså der de ulike leilighetene og etasjene har inngang fra bakkenivå.


 I første etasje vil et eget sykkelverksted stå til disposisjon for beboerne. Med plass til å reparere og utføre vedlikehold.


 I første etasje vil et eget sykkelverksted stå til disposisjon for beboerne. Med plass til å reparere og utføre vedlikehold.

Og det stopper ikke der: Et eget sykkelverksted i første etasje vil stå til disposisjon for beboerne. Med plass til å reparere og utføre vedlikehold. Arbeidsbenker og sykkeloppheng vil være på plass. Så det er bare å ta fatt. Og er du usikker på stell av egen sykkel, kan det kanskje være gode råd å få fra andre som benytter verkstedet. Verkstedet vil få to romslige arbeidsstasjoner.  

På vinteren, når det er mindre sykling, vil sykkelverkstedet egne seg godt som smørebod for alle som vil ut på ski. 

Og det stopper ikke der: Et eget sykkelverksted i første etasje vil stå til disposisjon for beboerne. Med plass til å reparere og utføre vedlikehold. Arbeidsbenker og sykkeloppheng vil være på plass. Så det er bare å ta fatt. Og er du usikker på stell av egen sykkel, kan det kanskje være gode råd å få fra andre som benytter verkstedet. Verkstedet vil få to romslige arbeidsstasjoner.  

På vinteren, når det er mindre sykling, vil sykkelverkstedet egne seg godt som smørebod for alle som vil ut på ski. 

1: På vinterstid er verkstedet perfekt som smørebod.
2: Et eget sykkelverksted vil gjøre det enkelt å utføre små og store reparasjoner.
1: På vinterstid er verkstedet perfekt som smørebod.
2: Et eget sykkelverksted vil gjøre det enkelt å utføre små og store reparasjoner.

Truls Myrbråten

truls.m@fossco.no
996 23 590

Christian Foss

Truls Myrbråten

truls.m@fossco.no
996 23 590

Truls Myrbråten

truls.m@fossco.no
996 23 590

Christian Foss

Velkommen til visningsboligen vår i Kantorveien 6!

Her kan du hente salgsmateriell, se på tilvalgsmuligheter og ta en hyggelig boligprat med en av våre meglere.

Velkommen til visningsboligen vår i Kantorveien 6!

Her kan du hente salgsmateriell, se på tilvalgsmuligheter og ta en hyggelig boligprat med en av våre meglere.